Povodňový plán Olomouckého kraje

věcná část

Věcná část povodňového plánu Ol. kraje
Věcná část - vodní díla
Vzory dokumentů pro vyhlašování krizového stavu
Legislativa
Evidenční listy

grafická část

Mapové podklady

organizační část

Povodňové komise

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Povodí Moravy s.p.: www.pmo.cz
Český hydrometeorologický ústav: www.chmi.cz
Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje: www.izsol.cz
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje: www.hzsol.cz
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje: www.zzsol.cz
Ministerstvo vnitra ČR: www.mvcr.cz
Ministerstvo životního prostředí ČR: www.env.cz
Ministerstvo zemědělství ČR: www.mze.cz
Ministerstvo místního rozvoje ČR: www.mmr.cz
Ministerstvo zdravotnictví ČR: www.mzcr.cz

Věcná část Povodňového plánu Olomouckého kraje 01. Věcná část statut
 02. Charakteristika území
 03. Narušení hrází
 04. Odtokové poměry postupové doby
 05. Monitoring vodních stavů
 06. Hydrologické data
 07. Přirozená povodeň
 08. Zvláštní povodně
 09. Přehrady, nádrže, jezy
 10. Opatření k ochraně před povodněmi
 11. Struktura řízení, stupně povodňové aktivity


K prohlížení PDF souborů je třeba mít nainstalovaný Acrobat Reader.
Pokud jej nemáte, stáhněte si jej zde (26 MB).

K prohlížení DOC souborů je třeba mít nainstalovaný Word View.
Pokud jej nemáte, stáhněte si jej zde (26 MB).