Povodňový plán Olomouckého kraje

věcná část

Věcná část povodňového plánu Ol. kraje
Věcná část - vodní díla
Vzory dokumentů pro vyhlašování krizového stavu
Legislativa
Evidenční listy

grafická část

Mapové podklady

organizační část

Povodňové komise

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Povodí Moravy s.p.: www.pmo.cz
Český hydrometeorologický ústav: www.chmi.cz
Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje: www.izsol.cz
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje: www.hzsol.cz
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje: www.zzsol.cz
Ministerstvo vnitra ČR: www.mvcr.cz
Ministerstvo životního prostředí ČR: www.env.cz
Ministerstvo zemědělství ČR: www.mze.cz
Ministerstvo místního rozvoje ČR: www.mmr.cz
Ministerstvo zdravotnictví ČR: www.mzcr.cz

Vzory dokumentů pro vyhlašování krizového stavu Vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem Olomouckého kraje
 Zrušení stavu nebezpečí vyhlášeného hejtmanem Olomouckého kraje


K prohlížení PDF souborů je třeba mít nainstalovaný Acrobat Reader.
Pokud jej nemáte, stáhněte si jej zde (26 MB).

K prohlížení DOC souborů je třeba mít nainstalovaný Word View.
Pokud jej nemáte, stáhněte si jej zde (26 MB).